ДПА 2017 збірник завдань для ПКР з української мови 4 клас Пономарьова К.І., Генеза

ДПА 2017 збірник завдань для ПКР з української мови 4 клас Пономарьова К.І., Генеза
Производитель: Издательство Генеза

С налогом: 20,00 грн.
Артикул: 978-966-11-0774-7
20,00 грн.
+ доставка

+ -
 

Збірник завдань для підсумкових контрольних ро­біт з української мови для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів Пономарьова К.І., Київ, Генеза, 64 сторінки.

ISBN 978-966-11-0774-7

Пропоновані контрольні роботи призначено для підго­товки до підсумкової перевірки навчальних досягнень учнів 4 класу з української мови. У посібнику вміщено 15 конт­рольних робіт у двох рівноцінних варіантах кожна, що надає педагогові можливість вибору як різновиду, так і варіанта контрольної роботи спочатку для підготовки, а потім і для про­ведення підсумкової перевірки.

Пояснювальна записка для вчителя

У посібнику подано орієнтовні контрольні роботи для підготовки учнів 4 класу до державної підсумкової атес­тації з української мови. їх зміст розроблено відповідно до вимог оновленої в 2016 році навчальної програми з української мови для 1-4 класів та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом МОН України від 19.08.2016 р. № 1009.

Запропоновані контрольні роботи є комбінованими і передбачають перевірку мовних знань та правописних і мовленнєвих умінь. Для перевірки мовних знань ви­користовуються тестові завдання закритого типу, що передбача.ють вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів, завдання на встановлення послідовності або відповідності, а також відкриті за­вдання, що передбачають коротку письмову відповідь. Перевірку правописних умінь пропонується здійснювати шляхом написання диктанту або списування тексту з пропущеними орфограмами (кількість орфограм ста­новить 25 % від загальної кількості слів у тексті). З ме­тою перевірки мовленнєвих умінь використовується творче завдання, що передбачає написання невеликого зв'язного висловлювання (5-6 речень).

З огляду на те, що в орієнтовних вимогах до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів пропонуєть­ся два підходи до конструювання комбінованої конт­рольної роботи, у посібнику подано два види робіт.

Контрольні роботи № 1-7, укладені за першим під­ходом, містять по шість завдань: текст для списування (з пропущеними орфограмами) обсягом 50-55 слів (його можна використати для диктанту), чотири відкритих за­вдання до цього тексту й одне творче.


Контрольні роботи № 8-15, розроблені за другим під­ходом, складаються із семи завдань: тексту для спису­вання (з пропущеними орфограмами) обсягом 25-30 слів

Ваше Имя:


E-Mail Address:


Enquiry:


Введите код, указанный на картинке:

Contact Us