Географія комплексне видання Стадник О.Г., ЗНО 2017 Літера ЛТД

Географія комплексне видання Стадник О.Г., ЗНО 2017 Літера ЛТД
Производитель: Видавництво Літера

С налогом: 95,00 грн.
Артикул: 978-966-178-618-8
95,00 грн.
+ доставка

+ -
 
Посібник містить виклад основних навчальних тем із географії, передбачених програмою зовнішнього незалежного оцінювання, типові тестові завдання після кожної теми та узагальнюючі тести за матеріалами розділів.
    Посібник допоможе систематизувати й поглибити знання з навчальних курсів географії, потренуватися у виконанні завдань, розроблених на зразок тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання.
    Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів географії.

Географія — одна з найдавніших наук, яка спершу мала описовий характер. Тому ще в III ст. до н. е. давньогрецький учений Ерастифон Кіренський запропонував її назву — географія. Це слово складається з двох давньогрецьких коренів: «reo» — земля та «графос» — пишу, : «землеопис».

У стародавні часи, коли люди знали лише невелику частину планети, головною метою географії було відкривати й освоювати нові землі. відповідаючи на запитання «де?», «що?». Сьогодні на Землі майже не залишилося не досліджених людиною місць. Тому завдання географії змінилися, і зараз вона відповідає на запитання «як?»,  «чому?».

Сучасна географія — наука, що вивчає природу Землі, людей, які її населяють, і їхню господарську діяльність. Об'єктом її вичення є географічна (ландшафтна) оболонка. Це частина Землі, де стикаються і взаємодіють верхня тверда (літосфера) оболонка нашої планети, ії повітряна (атмосфера) й водна (гідросфера) оболонки, а також оболонка, у якій зосереджене життя (біосфера). Відповідно за предмет  вивчення беруться компоненти географічної оболонки (вода, повітря, рослинний і тваринний світ), певні природні комплекси. Система географічних наук охоплює чотири гркпи: 1) природничі, або фізико-географічні; 2)суспільно-географічні — історія географії, економіка та економічна географія: 3) картографічні 4) об'єднані географічні дисципліни —  краєзнавство тощо. Деякі з перелічених географічних дисциплін входять 

частково до систем інших наук (біологічних, гео­логічних, соціально-економічних та ін.), оскіль­ки між окремими науками не існує чітких меж.

Фізична географія вивчає природу Землі, процеси і явища, які відбуваються на планеті. Її можна розглядати як групу наук, серед яких — землезнавство, метеорологія, геомор­фологія, кліматологія.

Соціально-економічна географія вивчає насе­лення Землі та його господарську діяльність. Її предметом є особливості й закономірності про­сторової (територіальної) організації суспільства як частини географічної оболонки Землі.

Сучасна соціально-економічна географія — це група наук, яка складається з географії населення, промисловості, сільського госпо­дарства, транспорту, сфери послуг, культури, політичної географії.

Картографії відведено особливе й почесне місце в системі географічних наук. Картогра­фи складають плани місцевості, топографічні, навчальні й інші карти, досліджують методи їхнього використання.

У межах географічної оболонки відбувають­ся процеси, які стосуються всіх форм руху. Цим визначається унікальне місце географії в систе­мі наук. Географія є комплексною наукою, що поєднує природознавство і суспільствознавство. Вона взаємодіє, з одного боку, з такими наука­ми, як фізика, хімія, біологія, а з другого — з на­уками, які вивчають суспільство (історія, еконо­міка. політологія, геополітика, етнографія).

 

 

Ваше Имя:


E-Mail Address:


Enquiry:


Введите код, указанный на картинке:

Contact Us